LOGO TASARIM

Logo / Amblem , bir şirketin ünvanını, hizmetini ve kalitesini gösteren, şirketi ileriye taşırken tanınırlığını baki kılan en önemli unsurdur. Logo tasarımı ve Amblem tasarımı yapılırken, şirkete ait özellikler, hedefler, vizyonu, misyonu ve hedef kitlesi gibi ana unsurlar temel alınır. Buradaki amaç, şirket ürün ya da hizmeti hedef kitleye duyururken, şirket ünvanını, markayı ya da…